Potřebné dokumenty

•  vozidlo,(popřípadě jinou věc, která bude předmětem zástavy)

•  velký technický průkaz, kde je zákazník zapsán jako jediný vlastník vozidla

•  malý technický průkaz

•  potvrzení o pojištění

•  všechny klíče od vozidla

•  evidenční kontrola od zastavovaného vozidla (aktuální)

•  platný doklad totožnosti (občanský průkaz) nebo PAS s platným potvrzením pobytu (ne starší 3měsíce)

•  kupní smlouva nebo faktura (pokud je k dispozici)

•  servisní knížka (pokud je k dispozici)

•  faktury za opravy provedené na vozidle (pokud je k dispozici)

•  pro právnické osoby (firmy) a OSVČ (podnikatele) výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list